bygg och klimat

Att bygga en grönare framtid

Den gröna agendan har aldrig varit så relevant för företag. I en ny rapport från experterna på smart belysning Signify undersöks hur smarta byggnader gör sitt för att uppnå koldioxidneutralitet.

Enligt FN:s miljöprogram står byggande och drift av byggnader för 36 procent av den globala energianvändningen och 39 procent av de energi- och processrelaterade koldioxidutsläppen. I Europa förbrukar byggnader mer energi och släpper ut mer koldioxid än någon annan ekonomisk sektor.

Det finns större tryck än någonsin på byggbranschen och företagsfastigheter att samarbeta för att minska utsläppen och sträva efter en mer hållbar framtid. FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar förklarade att för att begränsa de negativa effekterna av klimatförändringarna måste världen snabbt minska sina utsläpp av klimatuppvärmande växthusgaser för att uppnå netto-nollutsläpp av koldioxid år 2050. Alla ögon riktas mot fastighetsbranschen för att hjälpa till att nå detta mål.

Övergången till koldioxidneutralitet är beroende av att smarta byggnader blir smartare och av dramatiska förändringar i den byggda miljön. I en ny rapport från Signify och Smart Cities World identifieras de nya trenderna i hållbarhetsagendorna och beskrivs potentialen för politiska åtgärder och innovativ teknik för att minska utsläppen från byggnader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *